За нас

Папи-такси е регистрирана през 1997г. с основен предмет на дейност таксиметрови услуги. От тогава до днес компанята търпи постоянно развитие, като инвестира в нови технически средства и повишаване на квалификацията на свойте служители. Обучението и опреснителните курсове на персонала се провеждат еземесечно с цел повишаване на качеството на таксиметровите услуги предлагани от компанията. 

Папи-такси разполага със собствена, сервизна и диспечерна база, работи исключително с нови автомобили и се стреми да създаде удобно, уютно и най-вече безопасно пътуване на свойте клиенти.

Папи-такси предлага таксиметрови услуги 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.