Необходими документи

В Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ” се подава заявление за явяване на изпит, към което се прилагат следните документи:
1. Свидетелство за управление на МПС- копие;
2. Свидетелство за съдимост- оригинал;
3. Справка за наложените наказания през последната година от съответното звено на „Пътна полиция“ към СДВР ОД на МВР, в което се водите на отчет;
4. Документ за платена такса за явяване на изпит за водач на лек таксиметров автомобил.